N á š   t ý m

                                               Složení výboru a zájmové organizace MO SČR

Členové výboru MO SČR, p. s., Ostrava 

 1.  Pinterová Anna        -    předsedkyně
 2.  Kudělka Zdeněk      -    místopředseda
 3.  Pluhaříková Marie   -    místopředsedkyně
 4.  Bergrová Miluše
 5.  Ing. Hanšutová Christa
 6.  Ing. Konečná Eva
 7.  Mgr. Kotarbová Eva
 8.  Kokešová Hana
 9.  Rivolová Anna
 10.  Sucháčková Mojmíra 
 11.  Šnirchová Marie

 Členové revizní komise: Gřešová Růžena - předsedkyně RK

 členové:  Marie Braková, Ing. Jiřina Hamříková

Naše zájmové organizace

ZO 01 senioři Ostrava-Poruba a blízkého okolí - vedoucí Šnirchová Marie

Zájmová organizace zaměřena na klubovou činnost. Členové se scházejí každou středu odpoledne ve 14 hod. ve společenských místnostech městské organizace SČR.

ZO 02 Senioři bývalého podniku ČSAD  - vedoucí Remiášová Šárka

Jde o zájmovou profesní organizaci bývalých zaměstnanců ČSAD, kteří si vytvořili samostatnou skupinu, aby se mohli společně scházet i v důchodě a aktivně naplňovat svůj volný čas.

ZO 03 šachisté Slavoje Ostrava - vedoucí  Ing. Dostál Petr

Zájmová organizace seniorů šachistů - Slavoje Ostrava, kteří se scházejí v prostorách společenské místnosti MO SČR. Hrají zde šachové turnaje.

ZO 04 senioři bývalého podniku Pramen Ostrava - vedoucí  Berková Alena

Jde o další zájmovou profesní organizaci, bývalého podniku Pramen Ostrava, kteří si rovněž vytvořili svoji skupinu, aby se mohli po odchodu do důchodu pravidelně scházet, popovídat se svými bývalými  spolupracovníky a zúčastňovat se pořádaných akcí.

ZO 05 turisté - vedoucí Ryšavá Marie

Je to zájmová organizace zaměřenou především na poznávací turistiku a na klubovou i všestrannou aktivitu. V klubu se scházejí každé úterý v 9.00 hod a na turistiku podle plánu každou sobotu. O svoji činnosti informují na svých webových stránkách. https://www.turistika05.4fan.cz/

ZO 06 senioři kardiaci -  vedoucí Vinceová Ludmila

Zájmová organizaci seniorů s různým srdečním onemocněním. Scházejí se každé 2. pondělí v měsíci.

ZO 07 turisté - vedoucí  Černá Jaroslava

Zájmová organizace turistů, kteří se scházejí pravidelně každou středu ve společenské místnosti MO SČR a plánují výlety i další akce.

ZO 08 sběratelé autogramů - vedoucí Sležková Kamila

Tato zájmová organizace seniorů se zabývá sběratelstvím a výměnou autogramů různých osobností jak domácích, tak zahraničních

ZO 09 senioři turisté - vedoucí Šubertová Marie

Další ZO turistů, kteří se scházejí pravidelně každé pondělí ve společenské místnosti MO SČR a na turistiku vyráží každý čtvrtek. Mají i své webové stránky

ZO 10 senioři šachisté - vedoucí Ing. Konečná Eva

Zájmová organizace seniorů šachistů, kteří se scházejí pravidelně každé pondělí a čtvrtek ve společenské místnosti MO SČR. Hrají vzájemné šachové turnaje a zúčastňují se rovněž různých šachových turnajů.

ZO 11 senioři městského obvodu Nová Bělá - vedoucí Hana Kokešová

Je to senior klub Nová Bělá, který naplňuje volný čas seniorům tohoto obvodu zajímavými akcemi, službami a aktivitami.

ZO 12 senioři městského obvodu Polanka

Je to klub, který naplňuje volný čas seniorům tohoto obvodu zajímavými akcemi, službami a aktivitami. 

ZO 14 senioři turisté - vedoucí Darmovzalová Marie

Klub, který se také zabývá turistikou.

ZO 15 Kreativ  - vedoucí Polanská Dáša

ZO, která se zabývá rukodělnými pracemi vytvářenými různými technikami. V klubu se scházejí každý pátek v 9.00 hod. a jednou měsíčně pořádají turistické výlety.