Náš tým

Složení výboru 

 

Členové výboru MO SČR  p.s. Ostrava 

 1.  Pinterová Anna     předsedkyně
 2.  Kudělka Zdeněk    místopředseda
 3.  Pluhaříková Marie    místopředsedkyně
 4. Miluše Bergrová
 5.  Ing.Hanšutová Krista
 6.  Ing. Konečná Eva
 7.  Mgr. Eva Kotarbová 
 8.  Kokešová Hana
 9.  Anna Rivolová 
 10.  Sucháčková Mojmíra 
 11.  Šnirchová Marie 

 Členové revizní komise 

 Gřešová Růžena   předsedkyně RK

členové:  Marie Braková Ing. Jiřina Hamříková Marie Sedláčková

Naše zájmové organizace

ZO 01 senioři Ostrava - Poruba a blízkého okolí - vedoucí Suranová Václava

Zájmová organizace zaměřena na klubovou činnost. Členové se scházejí každou středu odpoledne ve 14 hod ve společenských místnostech Městské organizace SČR

ZO 02 Senioři bývalého podniku ČSAD  - vedoucí   Remiášová Šárka

 Jde o zájmovou profesní organizaci bývalých zaměstnanců ČSAD, kteří si vytvořili samostatnou skupinu, aby se mohli společně scházet i v důchodě a aktivně naplňovat svůj volný čas.

ZO 03 šachisté Slavoje Ostrava - vedoucí  Ing. Dostál Petr

Zájmová organizace seniorů šachistů - Slavoje Ostrava, kteří se scházejí v prostorách společenské místnosti MO SČR. Hrají zde šachové turnaje.

ZO 04 senioři bývalého podniku Pramen Ostrava - vedoucí  Berková Alena

Jde o další zájmovou profesní organizaci, bývalého podniku Pramen Ostrava, kteří si rovněž vytvořili svoji skupinu, aby se mohli po odchodu do důchodu pravidelně scházet, popovídat se svými bývalými  spolupracovníky a zúčastňovat se pořádaných akcí.

ZO 05 senioři turisté - vedoucí Ryšavá Marie

Je to zájmová organizace zaměřenou především na sportovní a poznávací turistiku a na klubovou i všestrannou aktivitu. V klubu se scházejí každé úterý v 9.00 hod a na turistiku podle plánu každou sobotu. O svoji činnosti informují na svých webových stránkách

https://www.turistika05.4fan.cz/


ZO 06 senioři kardiaci-  vedoucí Vinceová Ludmila

Zájmová organizaci seniorů s různým srdečním onemocněním. Scházejí se každé 2 pondělí v měsíci k pravidelným schůzkám ve společenské místnosti MO SČR.

 

ZO 08 sběratelé autogramů-  vedoucí Sležková Kamila

Tato zájmová organizace seniorů se zabývá sběratelstvím a výměnou autogramů různých osobností jak domácích, tak zahraničních

ZO 09 senioři turisté - vedoucí Šubertová Marie

Další ZO turistů, kteří se scházejí pravidelně každé pondělí ve společenské místnosti MO SČR a na turistiku vyráží každý čtvrtek. Mají i své webové stránky


ZO 10 senioři šachisté - vedoucí Ing. Konečná Eva

Zájmová organizace seniorů šachistů, kteří se scházejí pravidelně každé pondělí a čtvrtek ve společenské místnosti MO SČR. Hrají vzájemné šachové turnaje a zúčastňují se rovněž různých šachových turnajů.

ZO 11 senioři městského obvodu Nová Bělá - vedoucí Hana Kokešová

Je to senior klub Nová Bělá, která naplňuje volný čas seniorům tohoto obvodu zajímavými akcemi, službami a aktivitami

ZO 12 senioři městského obvodu Martinov  k 31. 12. 2018 ukončil svou činnost


ZO 13 senioři turisté - Pohoda vedoucí Jaroslava Černá

Nová zájmová organizace turistů, kteří se scházejí pravidelně každou středu ve společenské místnosti MO SČR.

ZO 14 senioři turisté - vedoucí Darmovzalová Marie

Od 1. 1. 2018  byla založena nová ZO se zaměřením na klubovou činnost a turistiku

ZO 15 - CREATIV -  zastupující vedoucí Mojmíra Sucháčková

11. 1. 2019 byla na ustavující schůzi založena nová zájmová organizace, která se bude zabývat rukodělnými pracemi s různou technikou. V klubu se scházejí každý pátek v 9.00 hod a jednou měsíčně pořádají turistické výlety