Novinky

Sem vložte podnadpis

Nový výbor 

Senioři ČR, městská organizace Ostrava, vzhledem k vládním opatřením v důsledku pandemie, organizačně zajistila Korespondenční Shromáždění delegátů a to ve dnech         5. 2. - 12. 2. 2021. Byl zvolen výbor ostravské MO Senioři ČR a kontrolní a revizní komise. Členové výboru:

Miluše Bergrová, Ing. Christa Hanšutová, Hana Kokešová, Ing. Eva Konečná,                       Mgr. Eva Kotarbová, Zdeněk Kudělka, Anna Pinterová, Marie Pluhaříková, Anna Rivolova, Mojmíra Sucháčková, Marie Šnirchová

Členové kontrolní a revizní komise:Marie Braková, Růžena Gřešová, Ing. Jiřina Hamříková, Marie SedláčkováNa ustavující schůzi výboru Senioři ČR, městská organizace Ostrava byli zvoleni:

Anna Pinterová předsedkyně

Marie Pluhaříková místopředsedkyně
Zdeněk Kudělka místopředseda
Růžena Gřešová předsedkyní Kontrolní a revizní komise 

Opět nouzový stav

Vláda Andreje Babiše schválila na mimořádném jednání ve čtvrtek 8. října 2020 další balík krizových opatření, kterými reaguje na nepříznivý vývoj epidemické situace a rostoucí počet nakažených nemocí covid-19. Ve dvou vlnách, od 9. a od 12. října, omezí a úplně zakáže mj. sportovní, kulturní a další volnočasové akce, omezí činnost úřadů, škol i otevírací dobu restaurací.

Proto všechny akce plánované v týdnu  12. 10. 2020 do 25. 10. 2020  RUŠÍ

Výstavka v Knihovně města Ostravy

V prostorách Městské knihovny Ostrava proběhla v pondělí 14. 9. 2020 instalace rukodělných prací našich členek MO SČR a v 15 hodin za účasti ředitelky  Mgr. Miroslavy Sabelové a předsedkyně MOSČR Ostrava Anny Pinterové vernisáž. Na úvod nám pod vedením  paní učitelky Jarmily Červenkové   zahráli studenti  Základní umělecké školy RUNDA, Slezská Ostrava lidové písně,  které jsme si společně zazpívali. Byl to pěkný úvod pro všechny přítomné, kteří se vernisáže zúčastnili. V jednotlivých vitrínách si mohou návštěvníci prohlédnout jen zlomek toho, co zručné ruce našich členek vytvořily. V jedné z vitrínek jsou i  výrobky pro oddělení neonatologie FNO (předčasně narozené miminka) a roušky pro potřebné v období epidemiologie Koronavirem. Máme se čím pochlubit.

Výstava potrvá od 14.9. 2020 do 24. 9. 2020

Foto z výstavy naleznete ve fotogaleri

Den otevřených dveří

V prostorách klubu MO SČR se v rámci akce DNY FAJNÉ RODINY uskutečnil Den otevřených dveří. Členky MO SČR předvedly své výrobky, kroniky a zejména rukodělné výrobyk. Předvedly i výrobky, které zhotovují pro předčasně narozené miminka pro FNO, roušky, které šijí pro potřebné i ponožky pro seniory v domovech důchodců.  Přišla řada členů z různých  ZO a všichni obdivovali šikovnost a nápaditost našich členek i angažovanost našich členek v různých akcích organizovaných  pro potřebné. Můžete se podívat do fotogalerie, kde jsou fotografie některých prací.  

Dílnička


Dílnička v rámci seniorských projektů organizovaných MS krajem pod vedením Ireny Sekaninové byl pro členky   MO SČR Ostrava opravdu přínosem.  Práce s korálky byla pro některé úplně nová a při ukázce andělíčků, které nám lektorka přinesla na ukázku jsme nevěřily, že to zvládneme. Díky názornému vedení  jsme to nakonec zvládly všechny. Děkujeme Mgr. Ireně Sekaninové za její trpělivost, ochotu a rady, které nám poskytla. Věříme, že se s ní i v budoucnu opět setkáme. 


Na závěr jsme si udělali společné foto. Všechny fotografie jsou ve fotogalerii.

PalačinkyIvan Sekanina pod záštitou Severomoravského kraje, zorganizoval pro šičky roušek

 MO SČR Ostrava v období koronaviru setkání s francouzským kuchařem žijícím v Ostravě besedu o Bretani . V rámci tohoto setkání nám Yves le Guevellou připravil i výborné pohankové palačinky s krůtí šunkou, vajíčkem, sýrem a zeleninou. Během přípravy nás Ivan Sekanina autor projektu Počteníčko seznámil i s dalšími projekty pro seniory SM kraje. Zaujal nás projekt úklid zelených ploch v Ostravě, kterého se určitě zúčastníme.

Zajímavé povídání francouzského kuchaře překládala Pavla Buttlerová. Bylo to velmi příjemné setkání, které bylo odměnou za aktivitu našich členek v období koronaviru.

Děkujeme organizátorům této akce, naší předsedkyni MO SČR Ostrava Anně Pinterové a Ivanu Sekaninovi autorovi seniorských projektů.

Další foto naleznete v sekci fotogalerie.

Konec nouzového stavu !!

Začíná pomalý rozjezd  činnosti


Na základě rozhodnutí vlády při zachování příznivé epidemiologické situace výbor ostravské MO SČR zrušil ukončení všech volnočasových aktivit. Bylo rozhodnuto, úklid a desinfekce každý den dle harmonogramu využívání místností našich ZO. Výborům zájmových organizací bylo doporučeno dohodnout se s členy použití svých vlastních ochranných prostředků včetně roušky, na jejím nošení nadále trvat. Setkávání je na individuálním rozhodnutí každého člena, který bude plně respektovat a dodržovat požadované podmínky. Schůzky je možno uskutečnit od 18. května 2020.


Infolinka pomoci pro seniory

Moravskoslezský kraj zřídil v souvislosti se současnou karanténou novou telefonní linku dobrovolnické pomoci pro seniory, kteří nemají přístup k internetu. Začne fungovat

 v úterý 24. března 2020. K dispozici bude každý všední den a také o víkendech. 

Telefonní linka má toto číslo: 595 622 595. Provozní doba je od 8 do 18 hod.

Upozornění


"Vláda s účinností ode dne 16. března 2020 od 0:00 hod. do dne 24. března 2020 do 6:00 hod. zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky,"  Proto se až do odvolání ruší všechny plánované akce MO SČR. Prosíme všechny seniory, aby dodržovali všechna doporučení vlády i krizového štábu.  Přečtěte si v rubrice Zpravodaj nové číslo.Těšíme se, že po zrušení karantény se zase všichni ve zdraví sejdeme.

Ing. Josef Schindler oslavil 100 let

Náš člen MO SČR, dlouholetý vedoucí ZO 06- kardiaci Ing. Josef Schindler oslavil se svými přáteli významné životní jubileum 100 let. Rodinní příslušníci připravili pro pozvané občerstvení a tak jsme se mohli seznámit se čtyřmi generacemi našeho oslavence. 

Mezi gratulanty byli nejen členové ZO 06, a ZO 09, se kterými podnikal pravidelné turistické výlety, ale i spolupracovníci NHKG, kde byl zaměstnán. Přišli i skalničkáři, kde fungoval dlouhá léta jako předseda.

Plány turistických výšlapů měl vždy perfektně naplánované. Nejen vlakové a autobusové spojení, ale ověřil si i možnost občerstvení, otvírací dobu restaurací  a samozřejmě všechny zajímavosti z okolí. Informace nezískával z internetu, ale ve Vědecké knihovně v Ostravě, kde nastudoval vše potřebné, včetně dopravy. Sestavil plán, který pak s pomocí svých asistentek zapsal na počítač a po vytištění rozdal členkám. Dbal na pravopis, přesnost a přísně kontroloval, zda tam nejsou chyby. Byl náročný nejen na své spolupracovníky, ale hlavně na sebe. Je až neuvěřitelné že jeho poslední výlet uskutečnil ve svých 97 letech. Nohy mu sice již dobře neslouží, ale jeho mozek pracuje stále velmi dobře. Na fotkách je vidět, že se stále usmívá, má o všechno zájem. 

Na fotce je se Stanislavem Kaštovským, který se letos dožije 95 let. Oba jsou pro nás příkladem, jak se aktivně dožít stáří. 

Našemu Pepíčkovi připíjíme na zdraví s přáním, aby mu nezmizel jeho milý úsměv a zůstal i nadále optimistický. 

Fotky z oslavy najdete ve fotogalerii

 

Sbírka pro ADRU

Členky ZO 14 - Kreativ zorganizovaly sbírku pro ADRU a celkem vybraly, přebraly a zajistili 15 pytlů oblečení. Za tuto sbírku jsme dostyli toto poděkování.

Seniorka  roku 2019

Primátor statutárního města Ostravy Ing. Tomáš Macura, MBA udělil  7. 11. 2019  předsedkyni MO SČR Ostrava  Anně Pinterové titul Senior roku 2019.  Jsme rádi, že se ji za její velmi obětavou práci nejen v naší organizaci, ale i  celkové angažovanosti pro seniory SM kraje dostalo tohoto ocenění. Přejeme ji aby ji  ještě dlouho sloužilo  zdraví a  svou vitalitu i nadále využívala pro organizování akcí pro nás seniory.

Na  IX. Sportovních hrách seniorů MO SČR Ostrava, kterou naše  Anička taky organizuje,  ji členové ZO 05  poblahopřáli a předali kytici.   


Sportovní hry 

V sokolovně v Pustkovci se uskutečnil již IX. ročník sportovních her MO SČR Ostrava. Sportovní soutěže družstev vedli cvičitele ASPV TJ Sokol Pustkovec. Na začátku přivítala Anna Pinterová všechny účastníky soutěží i jejich fandy. Členové zájmové organizace 05 - turistka poblahopřáli  Aničce, naši předsedkyni MO SČR  k získání titulu Seniorka roku 2019 a předali ji kytici.

Pak proběhlo rozlosování pořadí a  začaly soutěže v osmi nenáročných a zábavných soutěžních disciplínách.  Všichni se do soutěže pustili s plným nasazením.

Po skončení sportování měli rozhodčí hodně práce a proto všichni s povděkem přijali menší kulturní vystoupení seniorek s Petřkovic Countrygirls. 

Sklidily zasloužený potlesk. I vystoupení mladých tanečníků ve standardních i  latinských tancích měly úspěch.

A pak už přišlo očekávané vyhlášení výsledků. Jako třetí se umístilo družstvo ZO 13- turistika, na druhém místě družstvo ZO 09 a na prvním místě ZO 05. První tři družstva obdržely sladkou odměnu - dort. Vedoucí ZO 05 upekla pro soutěžící ZO  taky dort. 

Na fotkách jsou tři vítězná družstva

ZO 05

ZO 09


ZO 13


Senioři baví seniory


Letošní akce Senioři baví seniory se uskutečnila  16. 10. 2019  jako obvykle jsme se sešli v Domě dětí a mládeže v Ostravě Porubě. V programu vystoupil herec  Pavel Handl, který  si za třicet let zahrál v ostravském divadle Petra Bezruče ve více než třech tisících představeních, před kamerou se objevil ve 122 televizních inscenacích a filmech.  V poslední době natáčí převážně s režisérem Dušanem Kleinem. 

Jeho vystoupení bylo šité na míru nás seniorů. Byly to zážitky ze života, plné laskavého humoru. Všichni jsme se dobře pobavili. Bylo to pěkné setkání, které splnilo svůj účel.

Fotografie z tohoto setkání najdete ve fotogalerii.

Aktivní  účast MO SČR Ostrava  na Třebovickém koláči

Třebovický koláč je kulturní festival, který se koná již 16. rokem v areálu Třebovického parku v městském obvodě Ostrava - Třebovice. Festival nabízí celou řadu hudebních i tanečních vstupů. Celá akce se nese v duchu tradičního, historického a folklorního rázu a nabízí, krom čistě hudebních a tanečních složek, také dramatická, akční a jiná vystoupení.

V rámci programu se prezentovala i Městská organizace senioři České republiky Ostrava, Zájmová organizace 15 Kreativ, která v sobotu pletla šálu spolu s účastníky festivalu. 


Pletly starší, které si zavzpomínaly na svá mladá léta, i mladší, které to naučily maminky, nebo babičky. Mezi pletařkami se objevily i opravdu mladinké pletařky. Některé to už uměly, jiné měly zájem se to naučit.

Pletení se kromě organizátorek zúčastnilo 18 dospělých a 13 mladých pletařek a dohromady se upletlo 50 cm šály. V pletení se bude dál pokračovat a pak se použije pro charitativní účely. 

V neděli zájmová organizace zorganizovala kreativní tvoření pro děti i dospělé. Náměty pro tvorbu, materiál a šablony pro jednotlivé malé výrobky  připravila vedoucí ZO 14 Kreativ - Dagmar Pavlusová a ostatní členky z týmu pomáhaly dětem při tvoření.

 Dětem se líbily korálky, tvorba prstýnků, veselých zápichů, záložek i výroba skákající žabky formou origami. U stánku se vystřídalo hodně dětí, malé i větší. Dokonce maminky neodolaly  zhotovit si malý náramek. Při tvorbě byla dobrá a veselá nálada. Děti měly radost z vlastního výrobku a některé si zhotovily  i několik  druhů  ručních prací. Přišel mezi nás i organizátor akce  Tomáš Vojtkulák, kterému děkujeme za jeho velmi vstřícný přístup. Vzorně se o nás starali  i ostatních organizátoři.

 Nasbírali jsme hodně zkušenosti a pokud budeme příští rok pokračovat, tak máme hodně nápadů jak některé věci vylepšit.


Výlet seniorů s MSK

Výlety seniorů. Tak se jmenuje projekt Moravskoslezského kraje, díky kterému pojede tři tisíce seniorů na poznávací zájezd. Zájemce čekají návštěvy turistických atraktivit, ale taky exkurze či workshopy. Kraj na tento projekt vyčlenil 1,4 milionu korun.

Tento projekt má posílit cestovní ruch v regionu, ale taky motivovat a aktivovat seniory, aby se vydali poznávat zajímavosti našeho kraje.

Účastníci výletu platí pouze 200 korun, všechny další náklady akce jsou hrazeny dotací Moravskoslezského kraje. Kromě služby průvodce a oběda je v ceně vstupné do navštívených míst, pojištění a doprava. Nástupní místa zájezdů jsou rozmístěna po celém regionu. Výletníci si mohou vybrat, zda vyjedou z Bruntálu, Opavy, Třince, Frýdku-Místku, Karviné nebo například Kopřivnice.

I naši členové se zúčastňují těchto zájezdů. Jeden z nich byl do Nového Jičína - Kunína a na Jarošův statek ve Studénce.

Odjezd autobusu byl z ulice U tiskárny. Přivítal nás průvodce dnešního výletu Mgr. Hruška, který nás cestou seznámil s historii města Nového Jičína. Prohlédli jsme si krásné náměstí a v muzeu klobouků a generála Laudona jsme si díky interaktivnímu zpracování tématu rozšířili své poznatky ze zpracování klobouků i historické postavy generála Laudona.

Dámy, ale i pánové se vyřádili při zkoušení klobouků. Před odjezdem do Kunína jsme měli dostatek času prohlédnout si náměstí a přilehlé uličky. Ve ¼ na 12 jsme odjeli do Kunína kde jsme se přesunuli do zámecké restaurace U Dobré hraběnky, která se nachází v přízemí budovy zámku Tam jsme dobře a chutně poobědvali a vystoupali do prvního patra k prohlídce zámku .

Kunínský zámek je jedním z nejcennějších barokních zámků severní Moravy a Slezska. Nachází se v obci Kunín u Nového Jičína v Moravskoslezském kraji.  Na počátku 90. let ale vypadal jako stavební zřícenina, nechybělo málo a zámek byl srovnán se zemí. Zázraky se ale dějí. V roce 1999 se stal zámek vlastnictvím obce Kunín, která se postarala o záchranu této památky.  

Historie zámku je velmi zajímavá a zejména osud hraběnky Marie Walburgy. Doporučuji návštěvu tohoto zámku. Po prohlídce zámku a parku jsme odjeli na Jarošův statek ve Studénce.

Historická usedlost Jarošův statek leží v těsném sousedství zámku Studénka
cílem tohoto zařízení je vybudovat sportovně-relaxačně-vzdělávací areál, který bude poskytovat dětem i dospělým, zdravým i handicapovaným lidem možnost aktivního odpočinku, volnočasových aktivit a vzdělávání se zaměřením na poznávání a ochranu přírody, ekologickou výchovu a zdravý životní styl.
Na vlastní oči jsme viděli, zapálenost pracovníků i výsledky práce s dětmi.

Taky jsme si zvířata pohladili zavzpomínali na své mládí, protože skoro každý měl se zvířaty osobní zkušenosti.

Byl to velmi dobře zorganizovaný zájezd, pochvala patří průvodci Mgr. Hruškovi i SMK, který celou akci pro seniory SMK financuje. Věříme, že bude pokračovat i v příštím roce.

Více fotografii najdete ve fotogalerii.

Výbor a aktiv před prázdninami


Před prázdninami jsme se sešli v rozšířeném složení včetně vedoucích jednotlivých zájmových organizací. Náplň schůze byl nejen pracovní, ale i slavnostní. Přivítali jsme mezi námi i Ing. Václava Džambíka, koordinátora  projektu "Mladý duchem". Informoval nás o informačním portálu MLADÍ DUCHEM na kterém je i životní příběh našeho člena Ing. Jaroslava Machy.  Jeho aktivita a zájem o dění kolem sebe je příkladná a neuvěřitelná pro ostatní seniory nejen v Klubu, ale i v rámci celé ostravské organizace. Byl mu předán malý symbolický dárek. Byli jsme rádi, že přišel mezi nás a mohli jsme si s ním popovídat.

Ing. Václav Džambík s Ing. Jaroslavem Máchou
Ing. Václav Džambík s Ing. Jaroslavem Máchou

Předsedkyně MO SČR Ostrava p.s. předala vedoucím ZO Karty seniora, které mají svoji platnost nejen v ČR, ale i na Slovensku. Informovala nás  o nabídkách výletů, které organizuje Moravskoslezský kraj. Byly zhodnoceny výsledky našich členů na Krajských sportovních hrách RS v Třinci, kde mezi 400 účastníky získali naši členové 9 medailí.

Došlo i na jubilanty z řad výborů, kteří v červnu oslaví narozeniny.  Jsou to Marie Knirchová a naše předsedkyně MO SČR Anna Pinterová. Připili jsme jim na zdraví a pak se rozvinula neformální zábava. 


Naše oslavenkyně
Naše oslavenkyně
Zdeněk Kudělka popřál za nás za všechny
Zdeněk Kudělka popřál za nás za všechny

Krajské sportovní hry 

Letošní krajské sportovní hry se uskutečnily 22. 5. 2019 v Ostravě Pustkovci, pod záštitou náměstkyně primátora statutárního města Ostravy.

Počasí nám nepřálo, a tak celá akce se konala v tělocvičně TJ Pustkovec.

Zahájení se zúčastnili : Náměstek hejtmana Jiří Navrátil MBA, Senátor ČR- Ing. Jiří Carbol,          Ing. Marta Szücsová vedoucí oddělení školství z odboru školství a sportu Magistrátu města Ostravy, Stanislav Pyš- starosta městského obvodu Pustkovec, Miroslav Otisk Bc., MSc., MBA místostarosta městského obvodu Poruba, předsedkyně Krajské organizace seniorů ČR Moravskoslezského kraje Zlatuška Paršová, Ing. Pavel Gluc předseda Krajské rady seniorů Moravskoslezského kraje, Ing.Jakub Carda z o.p.s. SPOLEČNĚ, předseda Jednoty důchodců- kraje Košice Ján Matúško a předseda Jednoty důchodců- kraje Žilina Dr. Michal Kotián , místopředsedkyně MSK Asociace sportu pro všechny Hana Těhanová.

Rozhodčí pro všechny disciplíny byli studenti Gymnázia Olgy Havlové, Ostrava Poruba                   s doprovodem Mgr Andrei Valchařové. Zdravotní dozor nám dělaly studentky Střední zdravotní školy a Vyšší odborné školy zdravotnické , Jeremenkova, Ostrava s doprovodem.

Po slavnostním zahájení se závodníci i někteří hosté zapojili do rozcvičky na hudbu Bedřicha Smetany- Vltava. Rozcvičku připravila a vedla Jarmila Kliková, metodička Asociace sportu pro všechny MSK. Bylo to velmi působivé a sklidilo to zasloužený potlesk všech přítomných.

Her se zúčastnilo 14 družstev z toho dvě družstva z Jednoty důchodců na Slovensku. Soutěžilo se v osmi disciplínách, kterými byly: šipky, hod granátem na cíl, golf-snag, bollo-ball, běh s míčkem na tenisové raketě, házení kroužkem na cíl, střelba hokejkou do malé branky a petang.

Vše probíhalo pod přísným dozorem hlavního rozhodčího Stanislava Pintery a studentů GOH. Po dokončení všech disciplín nastalo náročné vyhodnocování, protože se soutěžilo v jednotlivých  disciplínách a to ženy a muži do 70 let a ženy a muži nad sedmdesát.  Výherci jednotlivých disciplín jsou ve fotogalerii. První místo  v soutěži družstev získali členové  MO SČR Frýdek Místek, druhé a třetí místo členové MO SČR Ostrava.  

I přes nepřízeň počasí se Krajské sportovní hry vydařily.

Výlet s dětmi do Štramberka

Stalo se již tradicí, že každoročně jedeme s dětmi MŠ Keramická z Ostravy Muglinova na výlet. Tentokrát to bylo 21. 5. 2019  na Štramberk. Počasí nám přálo, už od rána svítilo sluníčko a před školkou na nás  nedočkavě čekaly rozesmáté děti a paní učitelky. Cesta do Štramberku byla plná objížděk, zaparkovaný autobus zase musel urychleně odjet mimo a poslední nepříjemností bylo, že ve Štramberku se prováděla oprava elektřiny. Proto jsme společný oběd museli uskutečnit mimo náměstí. To už bylo do třetice a tím naše peripetie skončily. Na náměstí u kašny jsme si udělali společné foto, děti se nasvačily (my senioři taky) a posilnění svačinkou vystoupali po schodech na Trúbu. Děti samozřejmě lehce, s úsměvem a vervou, my starší už trochu pomaleji, někdy i s povzdechem, že schody vedou snad až do nebe. Děti nám nahoře zazpívaly písničky, které pro nás nacvičily, všichni jsme se pokochali nádherným výhledem do krajiny. Společně jsme poseděli v blízkosti kiosku (bez elektřiny prodej velmi omezený), popovídali si a děti si pochutnaly na menších pamlskách, které přinesly některé naše členky.  Některé  děti už známe z minulých setkání a tak se vytvořily neformální dvojice dětí a našich členek. S dobrou náladou jsme opět sešli dolů na domluvené místo, kde nás čekal autobus a odvezl k restauraci, která vařila. Dětem i nám dospělým chutnalo a po obědě jsme  rozdali dětem dárečky.  Předsedkyně MO SČR Anna Pinterová zajistila sponzora, který dodal sladkosti, které běžně v obchodech nejsou. Členky ZO 15 vyrobily pro děti dárečky a členky ZO 05 měly zase plyšáky a sladkosti. Děti měly ze všeho velkou radost a na oplátku nám darovaly keramické věnečky, vyrobené ve školce. Letos nedošlo na společné sportovní zápolení, protože všechna zdržení náš původní program zkrátila. I tak to byl krásný a vydařený výlet a už teď se těšíme na další setkání s malými dětmi, které nás nabilo energií a elánem.

Spolupráce s MěÚ Poruba

Poruba má spolupráci s polskou Ratiboří. Letos se do ní zapojily i naše členky MO SČR Ostrava. Společně s polskými školáky z Ratiboře zdobily velikonoční vajíčka, která pak zavěsili na kraslicovník na Alšově náměstí. Foto z této akce jsou ve fotogalerii.

Beseda s policii

V Domě dětí a mládeže  se 10. dubna 2019 uskutečnila beseda s policií města Ostravy. Adriana Chýlová, Michaela Vojtová a Michal Beneš nás zajímavou formou seznámili jaké nebezpečí na nás číhá doma a na ulici. Výklad byl doplněn konkrétními příklady z praxe Městské policie Ostrava. Ochotně a fundovaně odpovídali na dotazy našich členů. Byla to zajímavá a přínosná beseda. 

Den otevřených dveří

V prostorách klubu  MO SČR  se uskutečnil den otevřených dveří. Členky ZO 15 Creativ předvedly své výrobky na jarní a velikonoční téma. Přišla řada členů z jiných ZO a všichni obdivovali šikovnost a nápaditost  našich žen. Můžete se podívat do fotogalerie, kde jsou fotografie některých prací. 

Zdravotní přednáška


S Václavem Kaldou jsme se setkali již vloni. I letos nám dal řadu doporučení a předvedl některé protahovací cviky.

A co je podle jeho názoru pro nás důležité?

  1. Příjem tekutin
  2. Pohyb, aby docházelo k okysličení krve
  3. Teplo, které uvolňuje, změkčuje, rozšiřuje cévy, vazy, šlachy, svaly
  4. Všechny tyto faktory zlepšují látkovou výměnu a podporují vylučování solí a odpadních látek z těla
  5. Protahování a masírování svalů je velmi důležité pro naši pohyblivost . 

Protahovacích cviků je spousta. Nemít zkrácené a tuhé svaly znamení volný pohyb v kloubech, prevenci před artrózou a všemi dalšími komplikacemi.

Všichni zúčastnění odešli spokojeni.


Navštívila nás televize a redaktorka PRIA

Sem vložte podnadpis

Naší ZO 15 - Creativ navštívila regionální televize Fabex a  Mgr Jana Janošcová -redaktorka měsíčníku Porubské radnice PRIOR. Vedoucí ZO 15 Dagmar Pavlusová je seznámila s naší činnosti i s našimi plány do budoucna. Velmi je zaujalo naše zapojení do  projektu Dobrovolnictví ve veřejné správě. Budeme plést ponožky a háčkovat chobotničky  pro předčasně narozené miminka  ve FN Ostrava.

Foto ve fotogalerii

Vznikla nová ZO - Creativ


Nová zájmová organizace  Creativ se poprvé sešla 11. 1. 2019  v místnostech MO SČR Ostrava. Vedoucí Dagmar Pavlusová, která je kreativní a nápaditá, nás seznámila s plánem na nejbližší období. Budeme nejen tvořit zajímavé rukodělné výrobky, ale jednou měsíčně se i projdeme. Většina členek patří k těm manuálně zručným a určitě se budeme vzájemně doplňovat a inspirovat. Už se všichni těšíme na příští pátek, kdy začneme s pletením s papíru. 


Zábavně sportovní den v Pustkovci

V tělocvičně TJ Sokol Pustkovec se 24.11 2018 uskutečnil již 8. ročník sportovně zábavného dne pod záštitou senátora Ing. Jiřího Carbola. Letos se zúčastnilo sportovního klání rekordní počet  devíti družstev. 

Sportovní den zahájila předsedkyně MO SČR  Anna Pinterová. Jednotlivé disciplíny pro nás připravili členové ČASPV z Pustkovce . Na úvod se všichni soutěžící protáhli v působivé rozcvičce na hudbu Bedřicha Smetany Vltava. Celou rozcvičku vedla Jarmila Kliková předsedkyně ČASPV.  I pro diváky to byl příjemný zážitek. 

A pak už začalo zápolení v deseti disciplínách. Všichni bojovali, soustředili se a nakonec vyhrálo družstvo ZO 09. Druhé a třetí místo obsadili členové ze ZO 05.

Podívejte se do fotogalerie, kde jsou fotografie všech družstev i momentky z jednotlivých disciplín a video z rozcvičky.

Krajský den seniorů v Dobré

V pátek dne 26. 10. 2018 se uskutečnilo setkání seniorů u příležitosti Krajského dne seniorů Moravskoslezského kraje. Paní předsedkyně Paršová připravila se svými kolegyněmi příjemné odpoledne pro všechny přítomné. Vystoupily zde seniorky z taneční skupiny Country Girls a děti ze ZŠ Dobrá.

Setkání se zúčastnili i senioři ze Slovenska a Polska. Záštitu nad tímto setkáním převzal senátor a starosta obce Dobrá, Ing. Jiří Carbol  Mezi hosty byl i náměstek hejtmana pro sociální věci Jiří Navrátil,  víceprezident SČR ing Petr Tojnar, bývalý předseda Svazu důchodců Ing. Jiří Pospíšil a členové jednotlivých organizací Seniorů ČR Moravskoslezského kraje.

Byl to pěkné a zdařilé setkání. Fotografie z akce jsou ve fotogalerii.

Co víš, co znáš

Letošní 15. ročník byl ve znamení 100 let vzniku republiky a celou akci jsme pořádali ve spolupráci s Koordinačním centrem seniorů Ostrava. Akce se konala 18. 9. 2018 v Domě dětí a mládeže v Ostravě Poruba. Přihlásilo se devět dvoučlenných družstev a otázky připravila Anna Pinterová, předsedkyně MO SČR Ostrava. Otázky byly nejen ze znalosti významných politických události, ale i kultury a sportu. Soutěžící předvedli své znalosti a diváci se opět poučili.  Celá soutěž byla velmi vyrovnaná. Na prvním místě skončilo družstvo se 7 body a hned 5 dalších družstev mělo bodů 6. Proto se dál soutěžilo o druhé a třetí místo. Nakonec bylo pořadí následující.

Na třetím místě skončili Eva Konečna a Stanislav Prošek, na druhém místě Petra Jurajdová s Ivou Chobotovou a vitězné družstvo bylo ve složení Czorniaková Karla a Mojmíra Sucháčková. Vítězové dostali malou odměnu, kterou poskytlo KCS, všichni soutěžící pak diplomy a příjemnou pozorností byly i sladké hrozny od členky MO SČR Ostrava Ing. Evy Konečné. Bylo to pěkné a zajímavé setkání seniorů. Děkujeme organizátorům.

Senior bez nehod

Senior Point ve spolupráci se SČR Ostrava zajistili 18. 9. 2018 v prostorách DDM Ostrava divadelní produkci na téma Senioři bez nehod. Byla to velmi poučná a zajímavá přednáška nejen pro řidiče, ale i cyklisty a chodce. Celou akci moderoval Jiří Svoboda a herci nám vtipným způsobem předvedli situace, které mohou nastat  při přípravě k cestám již doma, nebo už přímo na silnici. Protože  často zapomínáme, dostali jsme i stručnou příručku, jak stárnout bez nehod. Tento projekt je financován z fondu zábran škod České kanceláře pojistitelů. Centrálním partnerem projektu je Pojišťovna Kooperativa. Záštitu převzali Ministerstvo zdravotnictví ČR, Policie ČR, Svaz měst a obcí ČR a Senioři ČR.

Bezpečný domov


Senior Point ve spolupráci s Vějířem života z.s. uspořádali pro Seniory ČR Ostrava p.s. přednášku Bezpečná domácnost. Cílem přednášky bylo shrnout informace o bezpečném chování a požární ochraně doma a seznámit se ve stručnosti i s problematikou civilního práva týkající se dědictví, uzavírání smluv, exekucí a insolvence. O zásadách bezpečného chování v bytě, domě přednášel Mgr. Vít Dvořáček a o některých ustanoveních civilního práva, které se týkají nás seniorů zase JUDr. Šárka Bendová.

Přednáška byla v obou částech velmi zajímavá, plná názorných příkladů přímo z praxe. Byly předvedeny i  vhodné pomůcky proti pádům, uklouznutí i jednoduché prostředky při požáru v bytě. Dokonce jsme si mohli zakoupit takový hasící přístroj pro domácnost, který nám bude určitě sloužit jen pro pocit bezpečí a nebudeme ho muset použít. Dobré rady byly i pro zamezení úrazů elektrickým proudem, otrav jídlem i CO a jak se bezpečně chovat v kuchyni, koupelně, kde je nejvíc úrazů.

O přestávce byl prostor pro další dotazy i malému občerstvení, které poskytl sponzor této akce ROTARY CLUB OSTRAVA.

Po přestávce nás JUDr Šárka Bendová stručně a zajímavě informovala o problematice dědictví, uzavírání smluv, exekucích, insolventnosti. Vznikla bohatá diskuze, protože otázky týkající se dědictví, uzavírání smluv je pro většinu z nás aktuální. Zajímavá byla i informace o telefonní aplikaci  Můžu to zvednout? Je to dobrá ochrana proti šmejdům.

Na závěr jsme dostali stručný formulář, kde jsou dobré rady pro nás seniory, které si díky magnetky s logem Vějíře života můžeme dát na ledničku a občas si některé rady připomenout. Pro naši bezpečnost jsme dostali i luminiscenční pásky abychom byli i za tmy dobře viditelní.

Děkujeme přednášejícím, organizátorům i sponzorovi akce za tuto pěknou, zajímavou a přínosnou akci. Zúčastnila jsem se již řadou podobných přednášek, ale ta dnešní byla podnětná a některé nápady budu doma realizovat. Určitě je pro každého z nás důležité zajistit, aby nikdo nebyl zraněn a aby ani jinak nebylo poškozeno naše zdraví ani zdraví nikoho jiného. 

Setkání na hranici v Bielsko - Biale 

                

Stalo se již tradicí, že se každoročně organizuje setkání seniorů Moravskoslezského kraje,             s přáteli z Jednoty důchodců Slovenska ze Žiliny a Košic a seniorů z Polska, Bielsko-Biale, kteří byli letos organizátoři.

Z Ostravy jsme vyjeli v sedm ráno za krásného slunečného dne. Cesta byla volná a tak jsme do Bielské-Biale dojeli brzy. Chvíli nám trvalo, než jsme se propletli městem a našli místo našeho setkání, které bylo v blízkosti haly pod Debowcem, která leží mimo centrum města a je sportovním a rekreačním střediskem Bielsko-Biale (BBOSiR). Vedle ní je krytý venkovní areál, kde se setkání uskutečnilo. V letošním horkém létě IDEÁLNÍ místo.

Areál s podiem byl již připraven a protože jsme přijeli včas, mohli jsme se pohodlně usadit, pozdravit se s přáteli a prohlédnout si co pro nás pořadatelé připravili. K dispozici byly propagační materiály o našem euroregionu, který byl v polštině a současně i v češtině. Krásná a zajímavá místa, která většinou naši turisté navštívili. Mezery máme ještě na polské straně. K lepší orientaci  k jejich návštěvě určitě přispěje i mapa Euroregionu Beskydy, kterou jsme si taky vzali. Každý účastník dostal zpěvník českých, polských a slovenských písniček, podle kterého jsme si na závěr společně zazpívali. Ambulance pro případ nevolnosti jsme nemuseli využít. Přispěl k tomu dostatek nápojů, chlazení venkovního areálu vodní mlhou a zejména krytý areál s příjemným vánkem i atmosférou a s možnosti volného pohybu.

Zahájení našeho jubilejního 10. setkání provedl primátor města Bielsko- Biale Jacek Krywult. Přivítal hosty z Česka, Slovenska i domácí. Atmosféru setkání umocnilo moderování sympatickým, Petrem Szozutowskim. Anna Grzeszek nám vše tlumočila do slovenštiny, které všichni rozumíme. Samozřejmě že většina trochu polsky rozumí, ale jen rámcově a vtipné a emociální moderování bychom si plně nevychutnali.

Kulturní vystoupení zahájil taneční soubor AS+ Stowarzyszenia Akademia Seniora polonézou. Vystoupení sklidilo zasloužený potlesk. A pak už to pokračovalo plejádou souborů z Česka, Slovenska i Polska. Kromě kulturních vystoupení pro nás připravili pracovníci z BOBOSiRu zajímavé sportovní disciplíny u kterých se pobavili nejen účastníci, ale i diváci. Byla to soutěž ve stolním tenisu, bowlingu, soutěže v měření rychlosti zatloukání hřebíků, řezání klády, vypití nápoje pomocí brčka, házení klobouku na hrábě. Soutěžili družstva z jednotlivých zemí. A kdo se nezúčastnil těchto soutěží mohl soutěžit individuálně ve znalostech z našeho euroregionu. Tím si rozšířili své znalosti a odnesli hodnotné ceny. Program zpestřilo i vystoupení Policie se služebním psem i rozhýbání ztuhlých údů společným tancem. Společný zpěv podle zpěvníků navodil příjemnou atmosféru a náladu. K dobré pohodě přispělo i občerstvení zejména neomezená konzumace všech nápojů (káva, čaj, voda) po celou dobu konání akce. V letošním horkém dni jsme to s povděkem přijali a všichni využili.

Na závěr byly rozdány medaile a poháry pro výherce sportovních soutěží, poháry pro všechny účinkující soubory a úplný závěr provedl primátor Bielské -Biale předáním putovního poháru naší předsedkyni Krajské rady SČR MSK Zlatušce Paršové, která bude organizátorem v roce 2019.

Výlet s dětmi

Tentokrát se konal 5. června 2018 a cílem byl skanzen v Rožnově pod Radhoštěm. Těšily se na něj děti i dospělí, naši členové MO SČR - Ostrava. Zúčastnily se nejen babičky, ale i jeden dědeček. Před vstupem do skanzenu jsme si udělali společné foto. Hned na začátku naši prohlídky jsme se posilnili a pak trochu sportovali. Děti předvedly svou šikovnost a babičky se nedaly zahanbit. Pak jsme se prošli areálem a obdivovali jsme řemeslníky, kteří předváděli dnes již téměř zapomenuté činnosti - výroba dřevěných hraček, vařeček a jiných domácích potřeb. Děti si přivoněly k vonným polštářkům, které nejen voněly, ale vábily i svou barevností a nápaditostí tvarů. Počasí nám přálo a tak jsme se prošli celým rozkvetlým a voňavým areálem. Po společném  obědě využili výletníci i dětský koutek a vyzkoušeli si nejrůznější hračky, které nemají ve školce.  Všechny děti i učitelky dostaly od ostravské městské organizace SČR dáreček. O jeho zpestření se postaraly i naše členky:  Dagmar Palusová a Miluše Bergerová ze ZO 13- Pohoda, které předaly dětem  trochu mlsání a Mirka Sucháčková uháčkovala pro všechny děti roztomilého zajíčka.  Všem patří poděkování a také všem, kteří pomáhali vytvořit pro maličké pěkné zážitky, protože tato akce se každoročně připravuje a organizuje právě pro ně. Děti všem babičkám a dědečkům předaly  pěkné keramické výrobky - kytičky, zvonečky, zvířátka.


Sportovní hry


Sportovní hry organizované KR Seniorů ČR MSK se uskutečnily 19. 5.  2018 na hřišti Střední průmyslové školy ve Frýdku-Místku. Naše organizace zajistila 2 šestičlenná družstva, která            v konkurenci 8 soutěžních obstála velmi dobře. Soutěžilo se v osmi disciplínách, kterými byly, šipky, hod granátem na cíl,  golf-snag, bollo-ball,běh s kolečkem se zátěží, běh s míčkem na tenisové raketě, házení kroužky na cíl, a střelba hokejkou do malé branky.Disciplíny byly hodnoceny i podle věkové kategorie, zvlášť pro muže a ženy.Nás potěšilo, že družstvo pod vedením Aleny Berkové, skončilo na krásném třetím místě. Naše ženy obsadily uspěly i                     v jednotlivých disciplínách. Nejlépe o atmosféře vypovídají fotky, které jsou ve fotogalerii. Podívejte se, jak jim to na stupních vítězů sluší.


Výstavka ručních prací

MO SČR Ostrava uspořádala v rámci oslav Dne rodiny v prostorách Městské knihovny výstavku ručních prací. Sešly se zde výrobky všech možných technik a materiálů - vyšívané ubrusy a obrázky, háčkované dečky, pletené ozdobné šály, korálky a jiné ozdoby. Návštěvníky uvítaly hned u vchodu háčkované hračky, panenky, panáčci, zvířátka, pohádkové a večerníčkové bytosti a také drobné předměty, které nám zpříjemňují život. Většina výrobků byla umístěna ve skleněných vitrínách a návštěvníci si se zájmem četli ve vystavených číslech našeho čtvrtletně vydávaného Zpravodaje, nebo si prohlíželi fotoknihy, které jsou ročně zpracovány z činností naši MO SČR-Ostrava jako kronika. Na přípravě výstavky se podíleli členové našeho výboru, aranžování a úpravu vitrín zajistila Mgr. Kotarbová spolu s předsedkyní naší MO SČR Ostrava Annou Pinterovou.  V úterý 15. 5. 2018 byla týdenní výstavka zahájena vernisáži. V úvodu všechny přítomné přivítala Anna Pinterová za MO SČR Ostrava a ředitelka Městské knihovny Ostrava    Mgr. Miroslava Sabelová. V rámci generačního vystoupení nám zahrály babička s vnučkou a maminka s dcerou. Pozdravit nás přišel i Mgr. Michal Mariánek náměstek primátora pro oblast sociálních věcí, zdravotnictví a prevence kriminality a Pavel Gluc předseda RS MSK. V průběhu akce naše členky učily plést a háčkovat děti, které projevily zájem o dnes už opomíjenou činnost. Všichni, kteří se výstavky zúčastnili, zejména z té mladší generace obdivovali šikovnost našich seniorek a projevily zájem naučit se některé techniky. V nejbližší době zorganizujeme kurz pletení z papíru a tím opět budeme rozvíjet a upevňovat mezigeneračních vztahy. Byla to velmi úspěšná akce, která potěšila všechny. Foto se zahájení si můžete prohlédnout v naši fotogalerii.

Jednodení zájezd do Bialsko-Biale


Slunečný květnový den byl jako stvořený na výlet za poznáním. Odjeli jsme brzy ráno od nádraží v Ostravě Svinově. První naše zastávka byla ve Vadovicích, známým jako rodné město papeže Jana Pavla II. Malé městečko je hodně navštěvované a na každém místě je znát, že si svého rodáka Karola Wojtyly velmi váží. Na náměstíčku je rodný dům, který se teď opravuje a Bazilika Navštívení Panny Marie. Mezi jednotlivými dlaždicemi před Bazilikou je téměř 170 destiček s označením měst a zemí, které papež Jan Pavel II navštívil. Před tabulkou Czechy, které navštívil 3x, jsme se vyfotili a foto použili k zalogování virtuální keše.

Další zastávka byla na Kalwarii Zebrzydowske. Kostel otců bernardinů v Kalwarii Zebrzydowské s klášterem a poutním parkem je v Seznamu světového dědictví UNESCO. Barokní kostel ze 17. století proslul zázračným obrazem Boží Matky Kalvárské. Kalvárské cestičky jsou souhrnem církevních budov, kaplí a kostelíků, které jsou malebně rozmístěné na kopcích a v údolí potoka. Každý rok sem přichází víc než milion poutníků. I dnes tady bylo rušno a probíhaly nějaké církevní oslavy, při kterých byly děti oblečeny v bílých oděvech a v Bazilice probíhaly obřady. My jsme se v místní klášterní restauraci občerstvili, někteří se prošli po kalvárských cestičkách a na závěr odjeli do Bialsko-Bialé. Panu řidiči se nepodařilo najít vhodné parkoviště, a tak jsme památky města viděli jen z "vyhlídkové jízdy" z autobusu. Nepřehlédnutelná byla Radnice, která je postavena v novorenesančním stylu a nyní je sídlem magistrátu. Pěkné bylo i nádraží, které asi v budoucnu využijeme k návštěvě tohoto města, protože nás zaujalo a rádi bychom se seznámili s místem našich družebních partnerů s Polska, kteří se zúčastňují akcí pořádaných Seniory ČR - Severomoravského kraje.

Atmosféra zájezdu i shlédnuté památky jsou ve fotogalerii a můžete si je prohlédnout.

Beseda s policiiKaždým rokem pořádá městská policie pro nás seniory besedu. Letos to bylo na téma "Co je nového v Občanském zákoníku". Všechny zaujalo téma přestupků a velká diskuze se rozvinula na téma Dědické právo a rodinné právo. Dotazů bylo hodně a pokračovaly dál i po oficiálním ukončení. Je vidět, že je mnoho věcí, které nás seniory zajímá a které potřebujeme vědět. Děkujeme členům Městské policie Ostrava Martinu Čížkovi a Petru Lakomému za jejich srozumitelný výklad a pochopení pro nás seniory.

Zdravotní přednáška


První letošní beseda 21.3.2018 v Domě dětí a mládeže byla na téma Prospěšnost panenských olejů pro náš organismus. Panenské oleje, za studena lisované obsahují všechny řady OMEGA nenasycených mastných kyselin, které, obzvláště v dnešní době, naše tělo tolik potřebuje, protože obsahují spoustu vitamínů, prvků a minerálů a to vše v přírodní podobě. Zdravé oleje jsou velice vhodné jako doplněk stravy k posílení organismu. Přednášející Ludmila Cernsteinová nám poradila i řadu babských receptů pro zdraví. Jsou většinou levné a ze zdrojů naší přírody.


Trénování paměti


Pozor!

Trénování paměti se NEKONÁ!!!!!!!!!

Je přeloženo na podzim a budeme Vás včas informovat


I v novém roce 2018 proběhne                 v místnostech MO SČR Ostrava na ul. Marie Majerové kurs trénování paměti, který povede Mgr. Martina Pavelková - certifikovaná trenérka paměti. Uskuteční se až na podzim 2018 . Celý kurs bude mít 10 lekcí. Těšíme se na Vaši účast a zájemci se mohou přihlásit u předsedkyně MO SDČR Anny Pinterové 

24.01.2018