SVAZ DŮCHODCŮ ČR ZMĚNIL NÁZEV NA SENIOŘI ČESKÉ REPUBLIKY

Ústřední rada SDČR z pověření X. sjezdu Svazu důchodců ČR rozhodla na svém jednání 21. listopadu 2017 o změně názvu organizace na Senioři České republiky.

Z toho důvodu máme tyto nové webové stránky a o našich aktivitách minulých let se můžete dočíst na stránkách  https://mosd-ostrava.webnode.cz

Naše městská organizace je organizována v rámci celostátní organizace Senioři České republiky a je nositelem titulu Klub seniorů 2014, uděleného statutárním městem Ostrava.


Co vám můžeme nabídnout