Senioři ČR - Ostrava

Aby člověk důstojně žil a nebyl sám

SVAZ DŮCHODCŮ ČR MĚNÍ NÁZEV NA SENIOŘI ČESKÉ REPUBLIKY

Ústřední rada SDČR z pověření X. sjezdu Svazu důchodců ČR rozhodla na svém jednání 21. listopadu 2017 o změně názvu organizace na

  Senioři České republiky

Z toho důvodu máme tyto nové webové stránky a o našich aktivitách minulých let se můžete dočíst na stránkách

https://mosd-ostrava.webnode.cz

Naše městská organizace je organizována v rámci celostátní organizace  SENIOŘI ČESKÉ REPUBLIKY a je nositelem titulu

 KLUB SENIORŮ ROKU 2014, 

uděleného statutárním městem Ostrava


Co vám můžeme nabídnout

Seznamovat se a naučit se různé techniky rukodělných prací