Senioři ČR - Ostrava

Aby člověk důstojně žil a nebyl sám.

SVAZ DŮCHODCŮ ČR ZMĚNIL NÁZEV NA SENIOŘI ČESKÉ REPUBLIKY


Ústřední rada SDČR z pověření X. sjezdu Svazu důchodců ČR rozhodla na svém jednání 21. listopadu 2017 o změně názvu organizace na Senioři České republiky.

Z toho důvodu máme tyto nové webové stránky a o našich aktivitách minulých let se můžete dočíst na stránkách  https://mosd-ostrava.webnode.cz


Naše městská organizace je organizována v rámci celostátní organizace  Senioři České republiky a je nositelem titulu Klub seniorů 2014, uděleného statutárním městem Ostrava.
Co vám můžeme nabídnout

Seznamovat se a naučit se různé techniky rukodělných prací